101 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

Diposting pada

101 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

www.sekolahbahasainggris.comButuh kamus bahasa Inggris untuk pelajaran atau mata kuliah akutansi? Atau kalian mendapatkan istilah-istilah bahasa Inggris dalam akutansi yang belum kalian keyahui.

101 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya
101 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

Nah hal ini sangatlah penting jika kalian ingin menguasai akutansi tersebut. Yuk dibaca dan dipelajari referensi kamus istilah akutansi dari bahasa inggris ke bahasa Indonesia seperti contoh dibawah ini:

A

Asset ialah aktiva

Additional investment ialah Investasi tambahan
Account ialah akun
Account receivable subsidiary ledger ialah Buku besar pembantu piutang

Accounting ialahakuntansi
Account payable subsidiary ledge ialah Buku besar pembantu utang
Accounting statement ialah Laporan akuntansi
Accumulation ialah Akumulasi
Accumulated depreciation ialah Akumulasi penyusutan

Accumulated depreciation of equipment ialah Akumulasi penyusutan peralatan

Account title ialahNama akun
Accumulated depreciation of vehicle ialah Akumulasi penyusutan kendaraan
Accumulated depreciation of building ialah Akumulasi penyusutan bangunan
Accumulated depreciation of machinery ialah Akumulasi penyusutan mesin

Accrued expensed ialahBeban yang masih harus dibayar
Administrative and general expense ialah Beban administrasi dan umumAdjustment entries ialah Jurnal penyesuaian
Adjusted trial balance ialahNeraca saldo setelah penyesuaian
Auditing ialah Akuntansi pemerikasaan
Advertise expense ialah Beban iklan

B

Balance sheet ialah Neraca Balance sheet items ialah Pos-pos neraca
Balance sheet approach ialah Pendekatan neraca

Balance ialah Saldo sisa
Building ialah Bangunan
Beginning capital ialah Modal awal periode
Bond payable ialah Obligasi utang Book keeping ialahPembukuan
Business unit entity concept ialah Konsep kesatuan usaha
Bank loan ialah Utang bank Budgeting ialah Akuntansi anggaran

 

 C

Capital ialah Modal
Cash flow ialah Arus kas
Cash receipt journal ialah Jurnal penerimaan kas
cash on hand ialah Kas di tangan
Cash in bank ialah Kas di bank
Cash sales ialah Penjualan tunai
Cash disbursement/cash payment journal ialah Jurnal pengeluaran kas
Check mark ialah Tanda pemeriksaan
closing entries ialah Jurnal penutup
Cost accounting ialah Akuntansi biaya
Cash discount ialah Potongan tunai
Commission expense ialah Beban komisi
Copyright ialah Hak cipta
Correction entries ialah Jurnal koreksi
Credit term ialah Syarat pembayaran

Commission revenue ialah Pendapatan komisi
Cost of goods sold ialah Harga pokok penjualan
Credit ialah Kredit
Current liabilities ialah Kewajiban lancar/jangka pendek
Current assets ialah Aktiva lancar
Current value ialahNilai masa kini
Capital stock ialah Modal saham

D

Debt ialahUtang
Debtor ialahDebitur
Depreciation expense ialah Beban penyusutan
Depreciation expense of vehicle ialah Beban penyusutan kendaraan

Debtors account ialahKartu piutang
Dividend ialah Keuntungan saham
Double entry ialahTata buku berpasangan

Debt capital ialah Modal pinjaman

Depreciation ialah Penyusutan

Depreciation expense of equipment ialah Beban penyusutan peralatan

Debit/credit memo ialah Nota debet/kredit

Double entry book keeping ialah Pembukuan berpasangan

 

E

Ending inventory/stock ialah Persediaan akhir barang dagangan
Expenditure ialah Pengeluaran
Equities ialah Hak atas kekayaan Equipment ialah Peralatan

Ending capital ialah Modal akhir periode
Expense ialah Beban

 

F
Fiscal period ialah Periode fiskal

Fixed assets ialah Aktiva tetap

Financial statement ialah Laporan keuangan

Freight in/transportation in/carriage inward ialah Biaya angkut pembelian
Freight out/transportation out/carriage outward ialah Biaya angkut penjualan
Financial accounting ialah Akuntansi keuangan
Fees income ialah Pendapatan jasa

 

G

General ledger ialah Buku besar umum
Goodwill ialah nama baik

Goods available for sale ialah Barang siap jual

Gain on sale of assets ialah Laba penjualan aktiva
General entries ialah Jurnal umum
Gross profit ialah Laba kotor
Government accounting ialah Akuntansi pemerintahan

 

H

Historical cost/at cost ialah Hak perolehan

 

I

Interest rates ialah Suku bunga
Income/revenue ialah Pendapatan
Interest expense ialah Beban bunga
Income tax ialah Pajak penghasilan
Interest receivable ialah Piutang bunga

Interest payable ialah Utang bunga

Interest income/revenue/earned ialah Pendapatan bunga

Interpreting ialah Penafsiran
Income statement ialah Laporan laba rugi

Intangible fixed assets ialah Aktiva tetap tidak berwujud

Invoice ialahFaktur
Income summary ialah Ikhtisar laba rugi
Insurance expense ialah Beban asuransi

J

Journal ialah Jurnal

 

L

Land ialah Tanah

Ledger ialah Buku besar

Long term liabilities ialahKewajiban jangka panjang

Marketable securities ialah Efek/surat berharga

Merchandise ialah Barang dagangan

Manufacturing ialah Pabrik

Maturity ialah Jatuh tempo
Liabilities ialah Kewajiban
Loss on sale of assets ialahRugi penjualan aktiva
Maturity value ialahNilai jatuh tempo
Machinery ialah Mesin
Management accounting ialah Akuntansi manajemen
Mortgage ialah Utang hipotik

 

N

Net asset ialah Aktiva bersih
Net income ialah Laba bersih
Net purchase ialah Pembelian bersih

Non-operating revenue ialah Pendapatan luar usaha
Notes payable ialahWesel bayar

Net loss ialah Rugi bersih
Net worth ialah Kartu persediaan Kekayaan bersih
Non-operating expense ialah Beban luar usaha

Notes receivable ialah Wesel tagih

O

Operating loss ialah Rugi operasional
Operating expense ialah Beban usaha
Owner’s equity ialah Modal pemilik

P

Poverty ialahkekayaan

Purchases ialah Pembelian

Prepaid expense ialah Beban dibayar dimuka

Prepaid rent ialahSewa dibayar dimuka

Perpetual system ialah Sistem berkala/terus-menerus
Post-closing trial balance ialah Neraca saldo setelah pentupan
Prepaid advertising ialah Iklan dibayar dimuka
Prepaid insurance ialah Asuransi bayar dimuka
Purchase invoice ialah Bukti pembelian

O

Operating income ialah Laba operasional

 

R

Rent income/revenue ialah Pendapatan sewa
Residual value ialah Nilai residu

Retained earnings ialah Laba ditahan

Rent expense ialah Beban sewa
Report form ialah Laporan
Reversing entries ialah Jurnal pembalik

S

Salaries expense ialah Beban gaji

Sales invoice ialah Bukti penjualan

Sales journal ialah Jurnal penjualan

Special journal ialah Jurnal khusus

Social accounting ialah Akuntansi kemasyarakatan

Stock card ialah Kartu persediaan

Subsidiary ledger ialah Buku besar tambahan/pembantu
Salaries payable ialah Utang gaji
Selling expense ialah Beban penjualan
Stock control ialah Pengendalian persediaan
Source of document ialah Bukti-bukti dokumen
Stock ledger sheets ialah Buku persediaan
Supplies expense ialah Beban perlengkapan

 

T

Tangible fixed assets ialah Aktiva tetap berwujud
Tax accounting ialah Akuntansi perpajakan

Tax payable ialahUtang pajak
Trade discount ialah Potongan dagang

Trial balance ialahNeraca saldo
Tax expense ialah Beban pajak
Trademark ialahMerek dagang
Transaction ialah Transaksi

U

Unearned service revenue ialah Pendapatan jasa diterima dimuka

Unearned rent ialah Pendapatan sewa diterima dimuka

W

Worksheet ialah Kertas saham

 

Semoga Bermanfaat Para Pembaca SBI!!!

Baca Juga:

1000 Ucapan Selamat Untuk Kelahiran Bayi Dalam Bahasa Inggris+ Artinya

1000 Contoh, Pengertian, dan Rumus Kalimat Present Perfect Tense